Inschrijving

Om boeken en tijdschriften te kunnen raadplegen en ontlenen moet je geregistreerd zijn in het Aleph bibliotheeksysteem. Iedereen kan zich als lezer inschrijven.

De inschrijving is gratis voor UGent studenten, alumni en personeelsleden, voor personeelsleden van het Universitair Ziekenhuis Gent en voor personeelsleden en studenten van de andere partners van de Associatie Universiteit Gent (Artevelde hogeschool, Hogeschool Gent en Hogeschool West-Vlaanderen).

Als lezerskaart dienen UGent-identificatiebewijs, UZ-identificatiebewijs, identificatiebewijs van Associatie Universiteit Gent en de bezoekerskaart.

Externen kunnen zich in de Boekentoren en in de faculteitsbibliotheken laten registreren als bezoekers mits betaling van 15 EUR per jaar. U krijgt een lezerskaart en een paswoord.

De inschrijving betekent echter niet dat externen van thuis uit ook de databanken en elektronische tijdschriften kunnen raadplegen. Die zijn meestal onderhevig aan auteursrechtelijke beperkingen en kunnen enkel binnen het UGent netwerkdomein geraadpleegd worden.