Open data

Bibliotheken staan in voor de toegang tot een enorme rijkdom aan bronnen en publicaties, maar het grootste deel ervan is beschermd door auteursrecht of intellectuele eigendomsrechten. Om die rechten te beschermen krijgen de bibliotheken alleen de mogelijkheid om die aan gebruikers op de campus of soms zelfs in het bibliotheekgebouw te presenteren.

De Universiteitsbibliotheek Gent vult dit aan met een reeks open access en open data programma's, om de toegang tot onderzoek te versterken. Wij produceren bijv. hoge resolutiescans van historische documenten, zorgen voor just in time scans van artikels uit gedrukte tijdschriften en promoten open access voor academische publicaties.

Om het gebruik van de oudere collecties te maximaliseren, is de Universiteitsbibliotheek Gent ook partner in het bibliotheekprogramma van Google Books. Hierdoor krijgt iedereen digitale toegang tot de integrale tekst van ruim 250.000 titels waarvan het auteursrecht verstreken is.

Als universiteit heeft UGent een "Immediate Deposit/Optional Open Access" mandaat uitgeschreven voor alle wetenschappelijke publicaties sinds publicatiejaar 2010. Daardoor zijn alle onderzoeksresultaten geregistreerd in de UGent Academische Bibliografie en Repository, met de integrale tekst in digitaal depot. Bovendien vraagt UGent alle onderzoekers om de publicaties zoveel als mogelijk publiek beschikbaar te maken. In Biblio volstaat daarvoor één klik.

De Universiteitsbibliotheek Gent heeft in deze context een erg heldere missie: "Facilitating open knowledge creation".

Wat bedoelen we met "open"?

“Open data and content can be freely used, modified, and shared by anyone for any purpose.”
https://opendefinition.org

Open data kan door iedereen vrij gebruikt worden, voor elke toepassing. In uitvoering van onze missie, verwachten we van alle gebruikers van onze data, dat ze de openheid ervan helpen garanderen voor toekomstige generaties en dat ze de auteurs en makers van de data volwaardig vermelden.

  • Als de Universiteitsbibliotheek Gent zelf digitale content produceert, zal deze altijd vrij te gebruiken zijn volgens de Creative Commons Public License Attribution-ShareAlike 4.0 International. Deze licentie wordt overal duidelijk vermeld bij de materialen.

  • De metadata over onze collecties is altijd open en herbruikbaar, onder de Open Data Commons Open Database License. Je kan de databank als geheel of gedeeltelijk kopiëren en verspreiden en gebruiken in andere werken. Maar bronvermelding is altijd verplicht en de nieuwe data moet ook open blijven, met de ODbL licentie.

Data downloads en API's

Op elke webpagina voor een individueel item in onze collecties is een rubriek "voor ontwikkelaars" opgenomen, waar alle beschikbare API's opgesomd zijn en de metadata in een waaier aan formaten en varianten beschikbaar is.

Alle bibliografische beschrijvingen en de bibliotheekdetails (adressen, openingsuren) zijn ook beschikbaar als sets, klaar voor download.

Alle details over download & API

Dienstverlening

Als universiteitsbibliotheek bieden we niet louter data aan. Iedereen kan in één van de bibliotheken van UGent binnenwandelen en met één van de daartoe voorziene computers beginnen werken.

Sommige items in de collectie kunnen worden uitgeleend, je kan een kopiemachine of een scanner gebruiken of een digitale reproductie aanvragen. Veel digitale bronnen kan je downloaden en meenemen voor persoonlijk gebruik. Voor meer informatie kan je het bibliotheekreglement raadplegen.

Ondersteuning

De Universiteitsbibliotheek Gent is daarnaast nog partner in een aantal internationale open data projecten:

Het Internet Archive is een non-profit opgericht om zowel voor onderzoekers als voor het brede publiek een permanente toegang te bieden tot historische collecties die in digitale vorm bestaan. Het Internet Archive is ook erg actief om te vermijden dat het internet en een diversiteit aan "born-digital" documenten voor goed verdwijnen.

Alle UGent webpagina's worden hier gearchiveerd.

Arxiv.org geeft wetenschappers uit diverse disciplines, van fysica en wiskunde tot computerwetenschappen en meer, de kans om onderzoeksresultaten te delen nog voor de effectieve publicatie: "pre-print". Meer dan een miljoen wetenschappelijke artikels zijn al opgeladen in dit repository dat aan de wieg stond van de hele open access beweging.

De Europese Commissie en de European Research Council promoten open access voor academische publicaties op een erg actieve manier. In sommige types financiering zijn de onderzoekers verplicht om hun resultaten in open access te verspreiden.

OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) is het project dat onderzoekers bij deze verplichtingen ondersteunt. De Universiteitsbibliotheek Gent is partner in OpenAIRE and nationaal contactpunt voor open access in België.

Het Center for Open Science heeft de missie om de toegankelijkheid, integriteit en reproduceerbaarheid van wetenschappelijk onderzoek te verhogen. Het Open Science Framework is een gratis werkinstrument om het werkproces, de data en de resultaten van onderzoek open te maken voor anderen, om erover te discussiëren en er verder op te werken.

UGent onderzoekers kunnen hun gewone UGent login gebruiken om OSF te gebruiken voor hun onderzoeksprojecten.