Documentlevering (IBL)

IBL staat voor Interbibliothecair leenverkeer. De dienst zorgt ervoor dat je materialen kunt raadplegen of lenen afkomstig uit de collectie van een andere bibliotheek buiten de UGent, zowel in binnen- als buitenland.

De IBL dienst behandelt alle aanvragen van ingeschreven studenten en personeel van de associatie UGent (UGent, Howest, HOGent, Artevelde) en van ingeschreven bezoekers. De IBL dienst bezorgt je ook boeken en artikels uit een UGent bibliotheek van een andere faculteit.

Hier documentlevering aanvragen

Leveringen uit een UGent bibliotheek zijn sinds 1 januari 2014 kosteloos voor UGent studenten en medewerkers. De kostprijs voor andere leveringen bedraagt 5 EUR voor studenten, 5 of 10 EUR voor personeel.

document beschikbaar op een UGent campus document geleverd van elders
UGent studenten 0,00 € 5,00 €
UGent personeel 0,00 € 10,00 €
HoGent, Artevelde hogeschool of HoWest studenten 5,00 € 5,00 €
HoGent, Artevelde hogeschool of HoWest personeel 5,00 € 10,00 €
Bibliotheek bezoekerspas 5,00 € 10,00 €
Alle andere aanvragers 25,00 € niet mogelijk

Betaling

  • Aanvragers moeten het verschuldigd bedrag betalen met behulp van de PayDirect link die per email verstuurd wordt. Betaaluitnodigingen met PayDirect worden één keer per week verstuurd, doorgaans op dinsdag.
  • Betaling met cash in de bibliotheek is niet meer mogelijk.
  • Aanvragen van UGent personeel worden op regelmatige basis gefactureerd aan de vakgroep.
  • Bibliotheken die voor hun gebruikers aanvragen, kunnen betalen na ontvangst factuur of met IFLA vouchers.

Externen (bibliotheken of particulieren) kunnen gebruikmaken van de IBL dienst om documenten aan te vragen die beschikbaar zijn in een UGent bibliotheek. Aanvragen kunnen geplaatst worden via Impala of via e-mail naar docu@mail.lib.ugent.be.

Niet voor alle collectiestukken

Een IBL documentlevering is alleen mogelijk als het werk uitleenbaar is in een UGent bibliotheek. Oude en kostbare werken, referentiewerken, manuscripten en kaarten kunnen ter plekke geraadpleegd worden of u kan een digitale reproductie bestellen.

Met de knop "Bestel digitale reproductie" bij items op onze website kan u meteen een reproductie aanvraag starten.

Contacteer ons, om meer te weten over de eventueel beschikbare opties en een prijsberekening.

Universiteitsbibliotheek Gent

Rozier 9, 9000 Geent

tel. +32 9 264 94 55

libservice@ugent.be