Aanvragen voor een tentoonstelling

Werken van de Universiteitsbibliotheek Gent kunnen eventueel ontleend worden in het kader van een tentoonstelling.

Deze zijn wel onderworpen aan strikte voorwaarden. Gelieve deze voorwaarden aandachtig te lezen. Aanvragen voor bruikleen dienen minstens vier maanden voor aanvang van de tentoonstelling bij ons aan te komen.

Contactpersoon:

Femke Van der Fraenen

Universiteitsbibliotheek Gent

Rozier 9, 9000 Gent

tel. +32 9 264 94 55

tentoonstellingen@mail.lib.ugent.be