Digitalisering steekkaartencatalogus

Tot 1985 werd de collectie ontsloten met steekkaarten. Sindsdien worden alle aanwinsten beschreven in de elektronische catalogus. De inhoud van de steekkaarten wordt stapsgewijs aan de catalogus toegevoegd en via lib.ugent.be aangeboden.

Een groot stuk van de historische collectie is enkel opvraagbaar via de steekkaartencatalogus. Alle steekkaarten werden gescand en doorzoekbaar gemaakt met beeldherkenning (OCR). Let wel: automatische karakterherkenning is niet foutloos.

Doorzoek de gedigitaliseerde steekkaartencatalogus:


Elke aanvraag via de steekkaartencatalogus leidt tot gecorrigeerde metadata in lib.ugent.be.

  • Elke aanvulling of correctie van de informatie (vindplaats, publicatiejaar, auteur en titel...) die je bij een aanvraag ingeeft vereenvoudigt en versnelt de verwerking.

  • Er is ook een blader-applicatie Catfich beschikbaar zodat je virtueel door de toenmalige catalogus kan browsen, zoals je in de ladenkasten deed.

  • Een groene band wijst op bezit van de vroegere seminariebibliotheken. Deze zijn aangeduid met GUS-codes, u kan de nieuwe naam opzoeken in de lijst.