boek

Instel, verclaers en[de] ampliatie met diuærsche ander ordonnancien, nopende den Lieutenant Ciuil van den Hoogh-Bailliu te Ghendt, ende tfaict van der indaeghijnghe der zeluer stede

Karel V keizer van het Heilig Rooms Duitse Rijk, Jan Van den Steene, Hendrik Van den Keere Te Ghendt : by Ian van den Steene ..., anno M.CCCCC.LX. 1560

Dienstverlening

Uitgebreide beschrijving