boek

Venegien Dit es de cause daer o[m]me dattet gheschil rijst tussche[n] den Venetianen, en[de] den Roomsche[n] Keyser en[de] den Coninck va[n] Vranrijck, en[de] andere[n] diuerschen princen, hertoghen en[de] meer anderen kersteliken coninghen hier na ghenarreert, van landen, stede[n], en[de] casteelen, die sij den selue[n] [...] tonrechte onthouden

Michiel Hillen van Hoochstraten Gheprint Tantwerpen] ...] : bi mi Michiel uan] Hoochstraten., ca. 1514

Dienstverlening

Uitgebreide beschrijving