boek

Gedenkboek van de Rijksuniversiteit te Gent na een kwarteeuw vervlaamsing (1930-31 - 1955-56)

Theo Luykx Published in 1957 in Gent by RUG

Dienstverlening

Uitgebreide beschrijving