boek

Trend en Toeval: inleiding tot de kwantitatieve methoden voor historici

Isabelle Devos, Bruno Blondé, Jord Hanus, Wouter Ryckbosch Published in 2015 in Leuven by Universitaire Pers Leuven

Uitgebreide beschrijving