artikel

Distribution of tetraether lipids in the 25-ka sedimentary record of Lake Challa: extracting reliable TEX86 and MBT/CBT palaeotemperatures from an equatorial African lake

Jaap S Sinninghe Damsté, Jort Ossebaar, Stefan Schouten, Dirk Verschuren (2012) QUATERNARY SCIENCE REVIEWS

Uitgebreide beschrijving