artikel

Mechanisms regulating TNF-driven gut and joint inflammation

Dirk Elewaut, Peggy Jacques, Lode Melis, Koen Venken, D Wallach en nog 2 (2011) 12th Biennial international TNF Conference

Uitgebreide beschrijving