artikel

De beleving van epidurale verdoving tijdens de arbeid: een exploratieve, kwalitatieve studie bij 15 jonge moeders

SOFIE MOREELS, Ilse Delbaere, Marleen Temmerman, M Grypdonck (2010) TIJDSCHRIFT VOOR VROEDVROUWEN

Uitgebreide beschrijving