book

Practijke civile des edelen heere M. Phylips Wielant, Raedt ons gheducnts Heeren Phylips, eerts Hertoghe van Oostenrijck [...]

Philips Wielant, Antonius Van Tsestich, Hendrik Van der Loe