book

d'Onder-aardse weereld in haar Goddelijk Maaksel en wonderbare uitwerkselen aller dingen

Athanasius Kircher, Johannes Janssonius van Waesberge, Gillis Janssonius van Waesberge