book

De utopia van Thomas Morus [...] : seer profytelijck [...] bysonder den genen, die hedensdaeghs een stadt ende gemeynte hebben te regeren [...]

Saint Sir, Desiderius Erasmus, Guillaume Budé, Marten Gerbrantsz, Isaac Willemsz van der Beeck