book

Topkapı Sarayı Arşivi H.951-952 tarihli ve E-12321 numaralı mühimme defteri

Halil Sahillioğlu, Ekmeleddin İhsanoğlu Published in 2002 in İstanbul by İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, IRCICA

Services

Reference details