book

A Biblia : traducción ó galego das linguas orixinais

Xosé Fernández Lago, Anxo González Núñez Published in 1992 - 1989 in Vigo by Sociedade de Estudos, Publicacións e Traballos

Services

Reference details