book

Khristonēakan vardapetouthiun or ·i gorts atsi ·i mekneln zpatkers ·i žamanaki chaghalo

Mchithar Sebastaci, Antonius Bortoli Vēnētik : 'i tparani Andōni Pōṙthōli, Antonii Bortoli], 1737

Services

Reference details