correspondence

Hooggeachte Heer Bestuurder, Van Duitschelang terruggekeerd, waar ik voordrachten over de Vlaamsche beweging onder anderen in Königsberg en Stuutgart gehouden heb, vond ik uwen brief van den 5 september voor; ik kon niet eerder antwoord geven..

Bernhard Gaster Written in 1918 in Antwerpen

Download

Services

Reference details