book

Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. Scientific proceedings of Riga Technical university

Published in 2000 - 9999 in Rīga by Izdevniecība "RTU"

Services

Reference details