coin

Denarius met beeltenis van keizer Domitianus

Minted 77 - 79

Download

Services

Reference details