UGent.be
https://lib.ugent.be/catalog/rug01:000959460

Item information

book

Verkondinghe van de rechtveerdighe pretensie des Ridderlycken Ordens van S. Ian van Ierusalem, residerende tot Malta, teghen eenighe onderdanen der Hoogh-Mogh: Heeren Staeten van de Vereenighde Provincien in Neder-landt, die des voorsz. ordens goederen onder de iurisdictie der voorsz. Staeten gheleghen, inne houden ende usurperen

Item location