book

Ordonnantie ende edict opt faict vande exercitie van beede de religien, ghestatueert by bailliu, scepenen vande beede de bancken, beede de dekenen der Stede van Ghendt, by aduise van mynen heere den prince van Oraengnen, ende adueu vande drye leden der zeluer stede, den xvj.sten decembris, anno, M. D. Lxxviij

Willem I prins van Oranje, Jan Van Hembyze, Teypins widow of Ghileyn Manilius and Pieter de Clerck, Gualterus Manilius Te Ghendt Gent] : by de weduwe van Pieter de Clerck ...], anno M. D. Lxxvij. 1578]

Services

Reference details