print

Portret van Pierre Jean Wouters (1830-1886), hoogleraar aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte te Gent

Florimond Van Loo Published in 1883 - 1884 in Gand by Florimond Van Loo

Download

Reference details