article

De bescherming van de consument in het internationaal privaatrecht : over het vereiste dat de overeenkomst onder de op het land van de consument gerichte beroepsactiviteiten moet vallen

Reinhard Steennot (2018) TIJDSCHRIFT VOOR BELGISCH HANDELSRECHT = REVUE DE DROIT COMMERCIAL BELGE

More from

Reference details