article

Åtgärder i utomhusmiljön för att minska buller från väg- och tågtrafik: resultat från EU-projektet HOSANNA

Jens Forssén, Maarten Hornikx, Bart Van Der Aa, Mats Nilsson, Maria Rådsten-Ekman and 24 more (2013) LJUDBLADET

Reference details