miscellanea

Oduzimanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom u postupku ovrhe (praktikum III)

Krešimir Kamber Published in 2008 in Zagreb, Croatia by Sveučilište u Rijeci. Pravni fakultet

Reference details