miscellanea

Pokajnik kao svjedok u hrvatskom i međunarodnom kaznenom pravu

Krešimir Kamber Published in 2006 in Rijeka, Croatia by Sveučilište u Rijeci. Pravni fakultet

Reference details