chapter

Izručenje u kontekstu Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Priručnik za suce [Extradition in the context of the European Convention on Human Rights, Manual for Judges]

Krešimir Kamber, Mitre Georgiev Published in 2014 in Zagreb by Centar za mirovne studije

Reference details