article

Anvers : Els orígens d'una metròpoli comercial i financiera als segles XV-XVI

Michael Limberger, Antoni Furió (2015) AFERS

Reference details