miscellanea

Rets. na: Slavjanskie drevnosti: Etnolingvisticheskij slovar' v 5-ti tomakh / Pod obshchej red. N.I.Tolstogo. T.5: S (Skazka) - JA (Jashcheritsa). M. Mezhdunarodnye otnoshenija, 2012. 736 s

Aleksey Yudin Published in 2014 in Moscow, Russia

Reference details