article

Een empirisch-juridische studie van overeenkomsten voorafgaand aan echtscheiding door onderlinge toestemming

Ruben Hemelsoen (2012) RECHTSKUNDIG WEEKBLAD

Reference details