article

Vukovi i smrt: tanatolosko znacenje vuka u tradicijskoj kulturi zapadnojuznoslavenskog podrucja

Pieter Plas (2010) NARODNA UMJETNOST

Reference details