chapter

Čustvenost nasilnega ravnanja v cestnem prometu

Mitja Muršič, Nina Persak, Dragan Petrovec Published in 2011 in Ljubljana Slovenia by Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Reference details