miscellanea

De impact van de bovenbestuurlijke beslissingen op de lokale fiscaliteit in Vlaanderen, deelpaper 9: schatting van de OOV- en APB-tarieven 2001 en 2002

Carine Smolders, Stijn Goeminne Published in 2004 by Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Spoor fiscaliteit Hogeschool Gent

Reference details