miscellanea

De impact van de bovenbestuurlijke beslissingen op de lokale fiscaliteit in Vlaanderen, deelpaper 7: de impact van de liberalisering van de energiesector op de lokale fiscaliteit

Carine Smolders, Stijn Goeminne Published in 2004 by Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen. Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek. Spoor fiscaliteit ; Hogeschool Gent

Reference details