miscellanea

De impact van de bovenbestuurlijke beslissingen op de lokale fiscaliteit in Vlaanderen, deelpaper 4: tarieven en tariefwijzigingen in functie van de fiscale draagkracht, de financieringsmix en een reeks financiële indicatoren

Carine Smolders, Stijn Goeminne Published in 2004 by Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Spoor fiscaliteit Hogeschool Gent

Reference details