miscellanea

De impact van de bovenbestuurlijke beslissingen op de lokale fiscaliteit in Vlaanderen, deelpaper 3: tarieven en tariefwijzigingen volgens omvang, provinciale ligging en de Dessoy-cluster waartoe gemeenten behoren

Carine Smolders, Stijn Goeminne Published in 2004 by Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen. Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek. Spoor fiscaliteit ; Hogeschool Gent

Reference details