periodical

Verslag van den toestand en de werkzaemheden van het Taal- en letterlievend genootschap Met tijd en vlijt geduerende het afgeloopen schooljaar ...

Published in Leuven by Van Linthout
Print available from 1842-1880

Services

Reference details