periodical

Nederlandsche jaerboeken, inhoudende een verhael van de merkwaerdigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn binnen den omtrek der Vereenigde Provintiën, sederd het begin van 't jaer ..

Published in Te Amsteldam by by de Erven van F. Houttuyn
Print available from 1747-1765

Services

Reference details

Services

Reference details