book

Codex Batavus, waer in het algemeen kerk- en burgerlyk recht van Hollant, Zeelant, en het ressort der Generaliteit kortelyk is begrepen : getrokken uit alle de edicten, ordonnantien, plakkaten en resolutien, voor de oprechtinge der Republyk, en wel byzonder der staetsbestieringe van Hollant en West-Vrieslant tot op den jare 1710 gemaekt en uitgegeven; nader verklaert, uitgebreit en verhandelt volgens de Roomse en hendendaegse rechten

Eduard van Zurck Delft : A. Beman, 1711

Services

Reference details