master

Verschillende heuristieken voor het truck driver scheduling problem van een vlaams bedrijf

Marie Tack Submitted in 2014

More from

Reference details