master

De implementatie van performance management in relatie met commitment.  Verhoogt commitment bij medewerkers in Vlaamse woon- en zorgcentra wanneer een systeem van emloyee performance management aanwezig is

Mathias Vanooteghem Submitted in 2014

Access restrictions apply; currently not available

Reference details