master

Toegankelijkheid tot eerstelijnsgezondheidszorg voor patiënten uit verschillende sociale klassen. : een vergelijkende studie naar de geografische toegankelijkheid in verschillende Europese landen.

Annelies de Mûelenaere Submitted in 2014

Access restrictions apply; currently not available

Reference details