master

Toegankelijkheid tot eerstelijnsgezondheidszorg voor patiënten uit verschillende sociale klassen. : een vergelijkende studie naar de geografische toegankelijkheid in verschillende Europese landen.

Annelies de Mûelenaere Submitted in 2014

To protect the rights of authors and/or sources, access restrictions apply

Reference details