master

Studie van quenched-in defecten in germanium met behulp van temperatuurafhankelijke van der Pauw- en Hallmetingen

German Gomez Garcia Submitted in 2014

Reference details