book

Hoe Christus ons leert bidden. Den Vader onse. Die xij. articule[n] des geloofs. Ende die x. gheboden. Door die heylighe Schriftuere opt cortste wtgheleyt ende met schoone figueren verchiert

Jan Roelants Gheprent Tantwerpen Antwerpen : bi my Ian Roelants ..., M. D. Xlviij. 1548

More from

Services

Reference details