master

Hoe digitaal sociaal is de leerkracht 2.0? Een onderzoek naar de kennis, vaardigheden en attitudes ten opzichte van sociale media bij huidige en toekomstige leerkrachten in het secundair onderwijs.

Elke Sandra Submitted in 2013

More from

Services

Reference details