master

Construal level als een moderator van het belang van gepercipieerde FIT bij merkallianties

Lien Wille Submitted in 2013

More from

Reference details