master

Literatuurstudie en de aanzet van een gerandomiseerde placebogecontroleerde dubbelblinde studie naar de effectiviteit en veiligheid van infiltratie van het vestibulum vaginae met botuline toxine bij patiënten met gelokaliseerde uitlokbare vulvodyn

Caroline Denys Submitted in 2013

More from

Reference details