master

De hervorming van het erfrecht : De wet van 10 december 2012 tot wijziging vanhet Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervuiling

Valerie Van Impe Submitted in 2013

More from

Services

Reference details